Blog

มีเธอจึงมีเรา

มีเธอจึงมีเรา
วันที่เหงาจึงจางหาย
มีเธอในหัวใจ
โลกทั้งใบช่างอบอุ่น

อันความรักมักมีคำว่าทุกข์

อันความรักมักมีคำว่าทุกข์
ไม่มีสุขจริงหรือความรักนี่
จะกี่เดือนกี่วันหรือเป็นปี
ความรักนี้ความรักไหนจะสุข..เอย

timewplk