ข้อความรัก

หากว่ารัก ก็จงทำ ให้ตลอด

หากว่ารัก ก็จงทำ ให้ตลอด
อย่าได้หลอก ให้คนรัก ต้องสงสัย
ถ้าเคลือบแคลง แล้วคิด จะจากไป
คนเสียใจ จะเป็นเขา ที่รักเธอ