ข้อความซึ้งๆ

ที่สุดของความรัก

ที่สุดของ “ความรัก”
ไม่ใช่การแต่งงาน
แต่คือการ “เดินร่วมทาง”
ไปด้วยกัน…

จะอยู่เคียงข้างเสมอ

จะอยู่เคียงข้างเสมอ
ไม่ว่าจะฝันละเมอ หรือหวั่นไหว
เหตุการณ์ จะดีร้าย สักเพียงใด
ฉันเต็มใจ จะอยู่ เคียงข้างเธอ

ขอบคุณเธออีกครั้งวันนี้

ขอบคุณเธออีกครั้งวันนี้
เธอคนดีที่ฉันฝากชีวิตไว้
ขอบคุณทุกๆสิ่งจากหัวใจ
ขอบคุณอะไรๆที่เธอให้มา

ไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไงดี

ไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไงดี
เธอที่ชี้ทางสว่างให้ฉัน
เธอผู้มาสานต่อความผูกพัน
ทำให้ฉันที่อ่อนแอมีแรงสู้ต่อไป

ขอรักเธออย่างนี้ไปนานๆ
จะขับขานเพลงรักให้ถึงฝัน
ต่อเติมความรักความผูกพัน
ตราบจนวันที่เราจะแยกทาง…..

อย่าเอ่ยว่าเธอไม่รักกัน

อย่าเอ่ยว่าเธอไม่รักกัน
ในขณะที่ฉันยังยืนอยู่ตรงหน้า
ขอให้ฉันเดินจากไปจนลับตา
แล้วเธอจะพร่ำ กี่ร้อยคำเย็นชา ก็ตามใจ

อย่าเอ่ยว่าเธอไม่แคร์
ในขณะที่ฉันยังอ่อนแอ หวั่นไหว
หากฉันไม่อาจ กลืนน้ำตา ได้ต่อไป
ฉันกลัว จะไม่เหลือความงดงามใดๆ ให้จดจำ

อย่าทำเหมือนฉันไม่มีค่า
ในขณะที่ฉันเลือก เป็นฝ่ายลา อย่างเจ็บช้ำ
อย่าตัดรอนด้วยความโหดร้าย ในบางถ้อยคำ
เพราะทุกอย่างที่ฉันเลือกจะทำ…ก็เพื่อเธอ