กลอนคิดถึง

เรื่องคิดถึง ห้ามไม่ได้ ข้าก็รู้

เรื่องคิดถึง ห้ามไม่ได้ ข้าก็รู้
ที่เป็นอยู่ ทุกวัน ก็เจ็บช้ำ
แต่ก็รู้ ว่าความช้ำ ที่เฝ้าจำ
ก็ต้องทำ เพราะว่าจำ แล้วสุขใจ
และวันนี้ ตัวเรา ยิ้มได้แล้ว
มีสุขแล้ว เมื่อวันเก่า ลอยในฝัน
ถึงเจ็บช้ำ น้ำใจ คนไกลกัน
แต่ก็จำ ทุกวัน เพราะสุขใจ