กลอนกวนๆ

รู้แล้วล่ะ ว่ามีคน ที่คิดถึง

รู้แล้วล่ะ ว่ามีคน ที่คิดถึง
รู้และซึ้ง กับคำพูด ที่ห่วงหา
หากวันนี้ ไม่ได้ไป ปรากฏตัว ในฝัน ตลอดเวลา
ก็ให้รู้ ละกันว่า ตัวจริง ก็ห่วงใย