เธอเป็นกำลังใจ ของฉันเสมอ

เธอเป็นกำลังใจ ของฉันเสมอ
เพียงได้สบตาเธอ ฉันก็พร้อมจะสู้
จะร้อน จะหนาว ยังมีเธอคอยเฝ้าดู
ยามอ่อนล้า เธอก็อยู่ ไม่ห่างไกล

บนหนทางข้างหน้า
เพียงมีเธอ ห่วงหา อยู่ใกล้ ๆ
อุปสรรค ขวากหนาม จะฟันฝ่าไป
เพียงมีเธอเป็นกำลังใจ…ก็จะไม่หวั่นไหว ใด ๆ เลย


Leave a comment