รักคืออะไร?

รักคือ…..ความสุข
หรือรักคือ…..ความทุกข์อย่างมหัน
รักคือ…..ความผูกพัน
หรือรักคือ…..พยันต์อันตราย

รักคือ…..ยาพิษ
รักคือ…..ยาเสพติดอย่างร้าย
รักคือ…..ความอับอาย
รักคือ…..จุดหมายของน้ำตา

รักคือ…..ความเศร้า
รักคือ…..สิ่งที่ไม่มียาบรรเทารักษา
รักคือ…..การบอกลา
หรือรักคือ…..คุณค่าของความทรงจำ


Leave a comment