ภูผาที่มันสูง แน่นอน ว่าต้องแกร่ง

ภูผาที่ มันสูง แน่นอน ว่าต้องแกร่ง
ตั้งใจปีน ด้วยแรงใจ ขนาดไหน
ก็คงต้อง ยอมรับ ด้วยกายใจ
ว่าที่เรา ทำไป ดีเกินพอ

คำคนนั้น ไม่เป็น ที่เชื่อถือ
ถึงเขาคือ คนที่บอก ว่ารักเจ้า
แต่ตอนนี้ เขาเปลี่ยนใจ ไปรักเขา
คำคนนั้น เช่นน้ำเน่า ข้างคงคา

ที่เคยบอก ว่ารัก เป็นหนักหนา
ที่เคยพูด เคยจา ว่ารักเจ้า
ที่เคยบอก แค่ลมปาก สาวแพรวพราว
เต็มไปด้วย วาจาฉาน ไร้จริงใจ


Leave a comment