นี่หล่ะคือ ความรัก ไม่แน่นอน

นี่หล่ะคือ ความรัก ไม่แน่นอน
มันซับซ้อน เกินคน จะค้นหา
บ้างก็ช่าง มีสุข แน่นอุรา
บ้างนํ้าตา ไหลนอง ถูกจองจํา

เมื่อความรัก ไม่เข้า ใครออกใคร
ระลึกไว้ ทุกครา อย่าถลํา
ว่ารักนั้น ผันแปร ทั้งขาวดํา
มีชอกชํ้า กลํ้ากลืน และชื่นใจ

รักคือการ ยอมให้ ได้ทุกอย่าง
แต่อีกทาง ทําลาย กว่าสิ่งไหน
หากเรียนรู้ เรื่องรัก จักเข้าใจ
จะรักใคร หมั่นดู ให้รู้ดี


Leave a comment