ไม่สำคัญว่าจะอยู่ที่ตรงไหน

ไม่สำคัญว่าจะอยู่ที่ตรงไหน
เพราะหัวใจดวงนี้ยังห่วงหา
ยังห่วงใยแม้อยู่ไกลเกินสายตา
โปรดจงรับรู้ไว้ว่า..ยังห่วงหานะคนไกล


Leave a comment