รักเป็นแค่จิต…

รักเป็นแค่จิต…
ความคิดเป็นแค่ฝัน
ที่สำคัญคือความผูกพัน
มีเพียงฉัน…กับเธอที่เข้าใจ

Leave a comment