ขอบคุณในความเอื้ออาทร

ขอบคุณในความเอื้ออาทร
แม้ฉันยังอาลัยอาวรณ์เขา
แต่สักวันจะลบไป จากใจเรา
และจะขอรับเธอ มาแทนที่เขา ในหัวใจ


Leave a comment