เหงากี่ที ถึงจะพอ นะความเหงา

เหงากี่ที ถึงจะพอ นะความเหงา
เหงากี่วัน จะบรรเทา หนอใจข้า
เหงาทุกคืน จนตื่น จนลืมตา
เหงาแทบบ้า ใจนั้น พลันมิลืม

คนมากมาย ยังพาล จะชวนเหงา
ไม่บรรเทา หรือไร ดวงใจเอ๋ย
ทุกทุกวัน นั่งเศร้าเหงา ตามเคย
เจ้าเหงาเอย มาอีกแล้ว มาทุกวัน


Leave a comment