คงเป็นครั้งสุดท้ายได้พบหน้า

คงเป็นครั้งสุดท้ายได้พบหน้า
แม้ว่าจะห่วงหามากแค่ไหน
แม้ว่าจะคิดถึงเธอมากเพียงใด
ก็คงต้องทำใจเมื่อเธอมีใครมาผูกพัน


Leave a comment