ส่วนประกอบของ”น้ำตา”

ส่วนประกอบของ “น้ำตา” มีน้ำเพียง 1%
อีก 99% ที่เหลือคือ “ความรู้สึก”


Leave a comment