พอมีรัก..เริ่มจะรักก็ยิ่งท้อ

พอมีรัก..เริ่มจะรักก็ยิ่งท้อ
ยิ่งเฝ้ารอ นอนรอ คำว่ารัก
เมื่อมีรักก็ได้เริ่มได้ประจักษ์
ว่า..อกหัก..ประจักเป็นเช่นใด


Leave a comment