ขอโทษหรือ..ฉันไม่อยากฟัง

ขอโทษหรือ..ฉันไม่อยากฟัง
และไม่ได้เกลียดชังเธอหรอกหนา
ให้มันจบๆกันไปกับเรื่องที่ผ่านมา..
ฉันไม่อยากเสียเวลากับเธอ…

ไม่ได้ตีค่า คำว่าขอโทษต่ำ
แต่ใจมันยังจำเรื่องร้ายๆ…….
ขอเถอะนะ..อย่ามากวนใจ….
…เรื่องที่ผ่านมาขอให้ผ่านไป…
..ถีอว่าฉัน ให้ อภัย เธอ….


Leave a comment