ที่เคยบอก…ว่ารัก…หายไปไหน

ที่เคยบอก…ว่ารัก…หายไปไหน
ที่เคยบอก…ไม่มีใคร…นอกจากฉัน
ที่เคยบอก…จะไม่ทิ้ง…ไม่มีวีน
คำๆนั้น…มันก็แค่…ลมปากเธอ…


Leave a comment