สักวาหน้าฝนถนนแฉะ

สักวาหน้าฝนถนนแฉะ
มีตาแป๊ะยืนฉี่ข้างถนน
พอดีสิบล้อผ่านมาชน
สับปะดนชนกะ….หายไปเลย


Leave a comment