เธอไม่เคยเห็นฉันในสายตาก็รู้

เธอไม่เคยเห็นฉันในสายตาก็รู้
ขอแค่แอบเฝ้าดูอยู่ได้ไหม
ไม่ต้องการให้เธอรู้ถึงความนัย
แค่เธอไม่วางฉันเกินขอบใจ…..ก็เพียงพอ


Leave a comment