โทษตัวเอง..ที่ผิด..คิดสับสน

..โทษตัวเอง..ที่ผิด..คิดสับสน
..ยังเวียนวน..ทนอยู่..ไม่รู้หาย
..ความห่วงใย..มีให้..ไม่เสื่อมคลาย
..แม้สุดท้าย..ที่หวัง..ต้องพังลง


Leave a comment