“คิดถึง” เป็นกริยา

“คิดถึง” เป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม
แต่ต้องมี…เธอ


Leave a comment