นั่งมองดาว…พราวแพรว…แววระยับ

นั่งมองดาว…พราวแพรว…แววระยับ
ไม่อาจหลับ…ตาได้…ไฉนหนอ
โอ้ใจเอ๋ย…ทำไม…ถึงเฝ้ารอ
อยากถักทอ…ความห่วงใย…ถึงใครกัน


Leave a comment