ในกมลของฉันไม่เผลอไผล

แม้ฝากฟ้ามีดาวอยู่เกลื่อนกล่น
ในกมลของฉันไม่เผลอไผล
ยังรักภักดีเสมอไป
ในดวงใจมีเธอเสมอมา

แม้ว่าใครชมดาวว่างามยิ่ง
ฉันมิหมายแอบอิงแนบชิดใกล้
คิดถึงเพียงเธอผู้จากไกล
ทุกห้องใจคือเธอที่ใฝ่ปอง


Leave a comment