สายลมหนาว แผ่วพัดผ่าน

สายลมหนาว…แผ่วพัดผ่าน…ผิวกาย
หัวใจชาย…คนนี้…ก็ไหวหวั่น
หวนคิดถึง…อดีต…และคืนวัน
ที่เธอฉัน…อิงแอบ…แนบอุ่นกาย

สายลมหนาว โบกพัด ให้กายหนาว
แต่ทำไม ความเศร้า มากหนักหนา
แปลกจริงนะ หนาวกาย ใจกลับชา
ไยความเหงา จึงมา พร้อมสายลม


Leave a comment