ดวงดาวรำพัน

ดวงดาวรำพัน
พระจันทร์พร่ำเพ้อ
ตะวันละเมอ
ว่าคิดถึงเธอคนเดียว


Leave a comment