ปลายฟ้า…ที่กว้างไกล

ปลายฟ้า…ที่กว้างไกล
หนาวหัวใจ…อยู่เสมอ
ฝนตก…หลับละเมอ
ฉันได้เจอ…เธอในใจ


Leave a comment