จากกันไกลแต่น้องก็ยังรัก

จากกันไกลแต่น้องก็ยังรัก
เฝ้าทวงทักรักจากพี่นั้นหนา
ถึงอยู่ไกลแต่ใจไม่อยากลา
เฝ้าแต่หารักจากพี่ชั่วชีวี

Leave a comment