สักวาข้าพเจ้าอยากแต่งกลอนตด

สักวาข้าพเจ้าอยากแต่งกลอนตด
แต่ไม่เก่งอย่างใครเขา
เลยต้องพยายามแต่งเองเอา
ตดไปแต่งไปสุขใจเอย


Leave a comment