สายน้ำที่รินไหล

สายน้ำที่รินไหล
กับแสงไฟที่เจิดจ้า
สุดท้ายในไม่ช้า
คงร้างลาเหือดแห้งและมอดไป
(อะไรในโลกนี้ไม่จีรัง…สาธุ)


Leave a comment