เอาละ…จะไม่คิดมาก

เอาละ…จะไม่คิดมาก
เพราะแม้พรากจากไกล
ยังห่วงใยเสมอเสมอ
จะเชื่อมั่นในความเป็นเธอ
เพราะฉันเองก็ไม่เคยเผลอนึกชอบใคร


Leave a comment