ความไกลเพิ่มคำคำหนึ่ง

ความไกลเพิ่มคำคำหนึ่ง
ซึ่งความคิดถึงซึ่งว้าเหว่
ปั่นป่วนเหมือนคลื่นทะเล
อยากให้เธอช่วยกล่อมให้หายกังวล
มีเรื่องให้คิดเสียมากมาย
กลัวเธอกลับกลายจนสับสน
ก็ใครต่อใครตั้งหลายคน
เวียนวนรอบข้าง…กายเธอ


Leave a comment