เธอเองก็ไม่รู้ใช่ไหม

เธอเองก็ไม่รู้ใช่ไหม
อย่างเดียวที่รู้คือใจ
ตกหลุมรักคนที่บังเอิญมาพบกันได้
และไม่รู้จะขึ้นจากหลุมนี้ทำไม
เพราะในหลุมนี้มีอีกคนที่ใช่
ยินดีที่จะอยู่กับคนนี้…….ตลอดไป


Leave a comment