ก็รู้เถอะนะว่าฉันใจกว้าง

ก็รู้เถอะนะว่าฉันใจกว้างไม่โกรธเรื่องนั้น
ขอแค่เธอให้สัญญาว่า เขาจะเป็นแค่หนึ่งในคนที่เธอผูกพัน
ส่วนฉันเป็นคนรักในปัจจุบันที่เธอผูกพันแค่คนเดียว


Leave a comment