จะจดจำภาพเธอ….

จะจดจำภาพเธอ และ พูดคำว่าเราเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนลาจากไปเป็นคนอื่น
แม้วันไหนพบกันอีกครั้งสุดกล้ำกลืน
จำใจฝืนมองเป็นคนอื่น..คนผ่านทาง

ร้องไห้งอแง ร้องไห้งอแง ร้องไห้งอแง
ยากนะที่จะทำใจได้
เพราะรักใช่ตัดกันง่ายที่ไหน
ถึงวันเวลาจะช่วยให้ลืมไป
แต่การพบกันก็ทำให้ใจสั่นไหว..ทุกที


Leave a comment