แผลตรงนี้ ตรงที่ใจ ใครก้อปวด

แผลตรงนี้ ตรงที่ใจ ใครก้อปวด
มิใคร่อวด ความช้ำ ระกำได้
แผลตรงนี้ เจ็บตรงนี้ ตรงที่ใจ
ยามิอาจ รักษาได้ ให้หายคืน

แผลตรงนี้ เธอที่ทำ ยังจำไหม
สร้างรอยร้าว ที่หัวใจ ให้ขมขื่น
แผลเล็ก ๆ เธอกรีดซ้ำ สุดแรงฝืน
เธอยิ้มรื่น มองโลหิต ขีดเป็นทาง

แผลตรงนี้ หยุดเสียที อย่ามาซ้ำ
ใจระกำ เธอหัวเราะ เยาะถากถาง
ทิ้งกันไป เจ็บเกินแล้ว ใจบางบาง
อย่าเป็นเลยบุคคลตัวอย่าง
ในเรื่องทำใครช้ำ…เจ็บปางตาย


Leave a comment