ยังจำได้ ครั้งสุดท้าย ที่พบหน้า

ยังจำได้ ครั้งสุดท้าย ที่พบหน้า
ต้องจำจาก คนดีมา อยู่ไกลห่าง
เส้นขอบฟ้า ที่กั้นไว้ คนละทาง
มิอาจกั้น กลางหัวใจ ให้ผูกพัน


Leave a comment