แค่สายลมที่โชยพัดมา

แค่สายลมที่โชยพัดมา
น้ำใส-ใสก็รินไหลจากตาแล้วรู้ไหม
จะนั่งจะนอน หรือจะทำอะไร
ก็คิดถึงแต่เธออยู่ร่ำไป…ไม่สร่างซา


Leave a comment