ฉันคงรับไหวถ้า…เป็นเธอ

ฝากตัวฝากใจ ฝากใครไว้ละคนดี มองไม่ไว้ใจ
ฝากรักฝากใจที่มี ฝากคนคนนี้จะเป็นไรไหม
ฝากแล้วมันหนักคงรับไม่ไหว
ฝากแล้วเจ็บช้ำใจแต่ถ้าเป็นเธอไม่…เป็นไร
ฉันคงรับไหวถ้า….เป็นเธอ