ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งเหงา

ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งเหงา
ยิ่งเศร้าอยู่คนเดียว
ยิ่งเหงายิ่งเปล่าเปลี่ยว
เหงาคนเดียวเศร้าใจจัง


Leave a comment