สิ่งที่ทำ มันสะท้อนอยู่

สิ่งที่ทำ มันสะท้อนอยู่
ฉันรับรู้ และสัมผัสได้
ว่าเธอเองก็คง มีแก่ใจ
จึงคอยห่วงใย และใส่ใจกัน


Leave a comment