แผลตรงใจ ไร้ยา มาเยียวยี

แผลตรงใจ ไร้ยา มาเยียวยี
แผลตรงนี้ ช้ำนัก ยากรักษา
หากหมอใด ใครมี ยาเยียวยา
ขอจงมา รักษา แผลให้ที

แผลใจช้ำ ระกำ เพราะถูกหลอก
ใจช้ำชอก แสนระกำ ช้ำเหลือที่
คงยากนะ ยาใด ที่หมอมี
รักษาแผล ตรงนี้ ให้ดีคืน


Leave a comment