ฉันเองที่เจ็บหนัก

ฉันเองที่เจ็บหนัก
กับรักที่เธอ ขยำยี่
ปวดลึกบาดแรง สิ้นดี
แผลนี้ ไม่เจ็บได้ไง

คงอีกนานกว่าจะหาย
ไม่มียาใดใด รักษาได้
คงรอเพียงเวลา ที่ผ่านไป
พอบรรเทา ไปได้ แผลใจเรา


Leave a comment