เธอเลือกมองแต่เขาเท่านั้น

เธอเลือกมองแต่เขาเท่านั้น
ส่วนตัวฉันก็เป็นได้แค่นี้
แค่คนที่ไม่สำคัญเลยคนดี
ทั้งหมดที่ทำไปไม่คยมีค่าอะไรเลย


Leave a comment