แผลที่ใจ ใครเล่า จะไม่ปวด

แผลที่ใจ ใครเล่า จะไม่ปวด
แต่ไม่อวด ให้ใคร ได้พบเห็น
ฉันเจ็บปวด ฉันรวดร้าว ฉันยอมเป็น
แต่ไม่อยาก ให้ใครเห็น แผลในใจ

จะมีใคร บ้างไหม มารับรู้
มาแลดู รักษา แผลใจได้
แค่เพียงรัก รักแท้ จากหัวใจ
ของเธอไง คือยา รักษาดี


Leave a comment