เขาอาจเป็นคนที่หนึ่งที่เธอรัก

เขาอาจเป็นคนที่หนึ่งที่เธอรัก แต่ฉันไม่ขอมากนัก
ขอเป็นแค่คนที่เธอรักอันดับหนึ่ง เขาอาจเป็นคนที่เธอเคยคิดถึง
ฉันก็จะไม่งอนบึ้งตึง ถ้าเธอยืนยันว่ากำลังคิดถึงแค่ฉัน
เขาอาจเป็นคนที่เธอเคยกอดไม่ยอมห่าง


Leave a comment