แผลตรงนี้ ตีตรา ความเจ็บปวด

แผลตรงนี้ ตีตรา ความเจ็บปวด
เหมือนโดนหวด ด้วยแส้ แก้ไม่หาย
อันแผลเก่า มิทัน จะวางวาย
เพราะพิษร้าย รสรัก ที่ลิ้มลอง

ซํ้าเข้าไป ทนได้ ไม่ตายหรอก
ถึงคมหอก ปักอก ก็ไม่ร้อง
จะเหยียบยํ่า หํ่าหั่น จนเลือดนอง
อยากจะมอง บาดแผล ให้สาใจ

คําอ้อนวอน อย่าหวัง จะได้ยิน
ให้นํ้ากรด ราดริน ก็ยังไหว
จะดูแล รักษา ไม่พึ่งใคร
เมื่อหัวใจ ไม่จํา ก็สมควร


Leave a comment