หากรัก…คือความทุกข์

หากรัก…คือความทุกข์
แล้วความสุข…อยู่ที่ไหน
ทุกข์สุข…อยู่ที่ใจ
ไม่เป็นไร…รักได้เลย


Leave a comment