รู้อยู่แล้วยังไงฉันก็ต้องไป

รู้อยู่แล้วยังไงฉันก็ต้องไป
สู้วันใหม่ที่ฉันไม่ต้องการ
แต่ฉันก็ยังจะเดินต่อ
และยังรอเธอหวนมาหา