ฉันไม่อาจ ลบภาพ เธอออกได้

ฉันไม่อาจ ลบภาพ เธอออกได้
ออกจากใจ ของฉัน ที่ตรงนี้
แม้ว่าเธอ จะทิ้งกัน ไม่ใยดี
แต่ใจนี้ ยังจำเธอ ตลอดเวลา

ฉันไม่อาจ ลืมเธอ จากใจได้
มันคล้ายๆ ภาพอดีต อยู่ตรงหน้า
เหมือนว่าเธอ อยู่กับฉัน ทุกๆครา
เหมือนกับว่า เธอนั้น มีตัวตน


Leave a comment